MVO door de accountant

http://flipsenfinesse.nl/wp-content/uploads/2015/12/2883390de9883b47e54ad2fadbd82109.png

Steeds vaker kan de MKB ondernemer een rol vervullen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veel MKB bedrijven zijn al bezig met de invulling van MVO, zonder dat ze een bewust beleid voeren. Door bijvoorbeeld te besparen op energie, te voldoen aan milieuvoorschriften en te zorgen voor goede werkomstandigheden. De accountant kan een rol vervullen t.a.v. het stimuleren van MVO-bewustwording, het adviseren over informatiesystemen, het adviseren bij subsidies (VAMIL, SDE, MIA en EIA), tot het verstrekken van zekerheid (Assurance).

Meer weten over MVO en bedrijfswaardering?

volg deze link www.crem.nl/news/index/2012/de_rol_van_mvo_in_bedrijfswaarde_1

Download de flyer duurzaam ondernemen in het MKB